Princess 415

EUR 78,000

Riva 12.34m

EUR 75,000

Rodman 900

Any reasonable offer considered

Maxum 2700SE

EUR 55,000

Tremlet 46 Open

35,000 ono

Atlantis 47 HT

EUR 250000

Cranchi Giada 29

€ 55,000

Rio Samba

EUR 130,000 ono